100+ Self Respect Life Quotes in Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ ਹਵਾਲੇ

Self Respect Life Quotes in Punjabi – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਮੰਨੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Self Respect Life Quotes in Punjabi ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।

Self Respect Life Quotes in Punjabi
Self Respect Life Quotes in Punjabi

Self Respect Life Quotes In Punjabi

ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ.
ਕਿਓੁਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਟਕ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।

ਜੋ ਅਪਣੇ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ।

ਬੇ ਹਿਮਤੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕਦਰਾ ਦਾ
ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ।

ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਇਸਦਾ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਉਲਝੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।

ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਜਿਉਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅਪਨੇ ਸਪਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ,
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਨੇ,
ਕਾਮਯਾਬੀ‬ ਮਿਲੂਗੀ, ੲਿਰਾਦੇ‬ ਪੱਕੇ ਨੇ।

ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਆਪਣੇ ਮਾਰਮਿਕ ਹਨ,
ਜਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।

Motivation Quotes in Punjabi

ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਆ
ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਸਰਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਮਿਹਨਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ,
ਜੱਗ ਖੜ-ਖੜ ਦੇਖੁੂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੁਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ,
ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਾਹਲਾ ਕਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ‘ਚ ਨਇੳਂ ਸੋਚੀਦਾ,
ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਗੇਮ ਪੌਣ ਦੇ ਲਈ।

ਸਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ,
ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ।

ਉਹਦੇ ਸਿਰੋ ਕਾਰਵਾੲੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ,
ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਕਰਵਾਊ ਅਾਊਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ।

ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ,
ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਦਰ ਕਰੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

Self Respect Life Shayari in Punjabi

ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ,
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ:
ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਂਦ ਲਗਾਉਣ ਲਈ,
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ
ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਮਾਣ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨਮੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤਮਾ ਚੋਂ
ਬੇਹਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਗਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

Relationship Self Respect Quotes In Punjabi

ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ,
ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ,
ਘੱਟ ਬਕਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ।

ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਜਿਉਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਨਮੁੱਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ।

ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਨੇ ਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ,
ਉਂਝ ਸੱਜਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਹਸਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜਣਾਂ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਰਾ ਅੱਗੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ।

ਆਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸਪਨੇ ਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪਿਆਰ ਸਭ ਨਾਲ,ਯਕੀਨ ਖਾਸ ਤੇ
ਨਫਰਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ,ਆਸ ਕਰਤਾਰ ਤੇ।

ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਨੇ
ਜੱਦ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਰੀਝਾਂ ਪੁਗਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

Self Respect Life Status in Punjabi

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।

ਖਾਮੀਆਂ ਤੋ ਸਭ ਮੇ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ
ਖੁਦਾ ਨਾ ਤੁਮ ਹੋ ਨਾ ਹਮ।

ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ,
ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ
ਯਾਰੀਆਂ ਚ ਨਫ਼ੇ ਭਾਲੀਏ ਦੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ
ਪਰ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਵਾਂਗ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ।

ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਉਣ ਲਈ,
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਨਮੁੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਖੰਡ ਵਰਗੇ ਆ ਸੱਜਣਾ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਮਿੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜਮਾ ਜਹਿਰ ਵਰਗੇ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਪਰ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਰਵ ਦਾ ਅਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੁਹਰੇ ਖੜਾ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਆਪ ਨੂੰ
ਦੇਣੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਸਾਲ ਸਾਉਖੀ ਐ।

Quotes on Self Respect in Punjabi

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰੱਖੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁੱਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਆ,
ਫਿਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਨੇ।

ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਨੂੰ ਕਮੀਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਕੱਢੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਬੁਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਤਾਂ
ਕੱਪੜੇ ਚ ਚੁੱਬਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਸਿਊਣ ਲਈ।

ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਰਖੋ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਂਦਰ ਸ਼ੂਰਵੀ ਦੀ ਰੁਹ ਜਗ੍ਹੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਰੀਫਾਂ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਤਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੋ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ
ਜਿੰਦਗੀ ਨੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਕ ਬਾਜੀ ਹਾਰੇ ਤੋਂ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ।

ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬੁਰਾ ਹ।

Attitude Self Respect Quotes In Punjabi

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਬੰਧਿਤ ਕਰੋ,
ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ।

ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਬਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ
ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਮਜ਼ਾਬ ਕਰਨਾ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਸਫਲਤਾ, ਆਲਸ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ,
ਆਕੜ ਪੱਲੇ ਔਕੜਾਂ, ਮਿੱਠਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ।

ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜੀਉ,
ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀਆ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ,
ਆਲਸ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਧੋਣ ਦੇਵੇ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਨੰਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਅਨੰਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਨਾ ਸਿਖ ਲਵੋ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਦਗੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ,
ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗਰਵ ਹੈ,
ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।

Izzat Self Respect Quotes in Punjabi

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੀਓ, ਜਿਉਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਮਨਾਬ ਰਖੋ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਮਨਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਜ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਮਕ ਜਗ੍ਹੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋ,
ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਂਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਂਦਰ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਲਈ ਮਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।

Self Respect In Love Quotes Punjabi

ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ
ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਰਵ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਮਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਵੈਆਏ ਸਮਝੋ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਵੈਆਏ ਸਮਝਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕਤ ਨਾਲ ਭਰੋਸ਼ਾ ਹੈ,
ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸ਼ਾ।

ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੀਓ,
ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੋ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨੋ,
ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਨ ਲਈ ਟਲਪ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਂਦਰ ਨਿਰਾਸ ਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨੋ,
ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਨ ਲਈ ਟਲਪ ਕਰੋ।

Conclusion

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ Self Respect Life Quotes in Punjabi ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Facebook, Instagram ਅਤੇ WhatsApp ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Related Post –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *